Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

19:54

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

19:53
2809 27ff 500
Reposted fromrichardth richardth viaszydera szydera
19:31
5062 e806 500

October 24 2018

22:12
8739 980a
Reposted fromoll oll viaiammistake iammistake
21:47
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viawildgirl wildgirl
21:27
1719 6e1e 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera

September 28 2018

21:59
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaboli boli

September 19 2018

16:31
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viastrzepy strzepy
15:58

Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku- pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— Jeremi Przybora
Reposted frommessinhead messinhead viaszydera szydera
15:56
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viaimpressive impressive
15:56
8957 6e14
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viaimpressive impressive
15:51

hobbies masterpost!

killyouranxiety:

a really excellent way to reduce anxiety is to pick up a new hobby. find something you’re interested in, learn it, then use it as a healthy and productive way to cope.

Reposted fromhikarii hikarii vianiiks niiks
13:59
5601 7a39
13:59
2817 b498 500
13:59

Nie mam zbyt wielu zdolności, ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.

August 18 2018

23:44
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
23:43
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
23:43
17:16
Reposted fromabsolem absolem viastormymind stormymind

August 01 2018

20:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl