Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

12:09
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
11:57
11:52

April 24 2017

18:15
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viaeternaljourney eternaljourney
18:04
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera

April 23 2017

19:59

oldrockstars:

becoming older than 10 years old was the biggest mistake of my life

19:44
1216 0ed9
#orangeisthenewblack
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viapleassure pleassure
19:44

April 20 2017

20:00
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viaolimpia olimpia
19:56
0556 a0a0
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
19:39
13:32
6490 32a7

April 18 2017

18:46
5787 7119
Reposted fromoll oll
15:45
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski

April 17 2017

22:56
Nikt Ci tak nie dopierdoli jak najbliżsi. Mam dość. 
— Święta święta I BŁAGAM NIECH JUŻ BĘDZIE PO ŚWIĘTACH
22:53
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viayouuung youuung
22:49
5345 115c
Reposted fromvandalize vandalize viafckit fckit
22:47
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viakaakashy kaakashy
22:41
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viadraia draia
22:34
9264 8b3d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl