Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

03:17
0453 c124
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawildgirl wildgirl
03:14

November 12 2019

00:30
8291 0929 500
Reposted fromtotal1ty total1ty
00:20
8288 fc7b 500
Reposted fromskyjuice skyjuice viaszydera szydera
00:20
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viaszydera szydera
00:19
1357 fcc2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamendacious mendacious
00:17
1623 184e 500
00:16
0833 9e8a 500
Reposted fromsoftboi softboi viawishyouwerehere wishyouwerehere

October 07 2019

12:18
1486 374d 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaimpressive impressive
12:14
4111 9acf 500
Reposted fromconopec conopec viaeternaljourney eternaljourney
12:12
1312 7651 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
12:11
9026 b90b 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight vianikotyna nikotyna
12:11
5031 bb6c 500
Reposted bynoisetaleshugostiglitzVinrolijazzieeokretowazupaxanntonietakniedoskonaloscHackMett-von-Wurstmandziara
11:53
0803 6921
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna

September 05 2019

17:51
1812 184e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawildgirl wildgirl
17:47

August 29 2019

15:29
2657 7533
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viaszydera szydera
15:25
6173 f53a 500

August 15 2019

18:50
2461 8752
Reposted fromnyaako nyaako viaonmelancholyhill onmelancholyhill
18:48
Nigdy nie lubiłam obchodzić urodzin i to się nie zmieniło. Wiadomo, nie jest to data zupełnie mi obojętna, ale nie przepadam za celebrowaniem jej w szczególny sposób. Po prostu czuję się bardziej szczególnie niż dzień wcześniej czy dzień później. Budzę się z presją, że muszę wyglądać trochę inaczej niż codziennie, dostaję masę życzeń, telefon jest gorący od rozmów.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl