Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

20:32
5298 fa9f
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą."
20:29
5868 87d9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamendacious mendacious
20:27
9101 dac3 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaszydera szydera
20:27
9792 4952 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
20:27
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
20:27
Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszydera szydera
20:16
9459 d73d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianiiks niiks

October 13 2017

16:45
1552 66ce
Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
16:42
9600 6497
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapiehus piehus
16:38
8170 d53d
Reposted fromwatercolor watercolor viapuszka puszka
16:29
3833 76e4 500
Reposted frombyakuyatogamis byakuyatogamis viastrzepy strzepy
16:28
5074 a499
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker viamaua maua
16:26
9147 20dc 500
Reposted fromepicenegod epicenegod viapandorcia pandorcia
15:31
6618 d347
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaszydera szydera
15:31
 Nie ma przyjaźni po rozstaniu. Zrywam z Tobą, ale zostańmy przyjaciółmi. Brzmi tak samo jak - Twój pies zdechł, ale możesz go sobie zatrzymać. 
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viainsatiability insatiability
15:29
6838 9ea1 500

tellyjpg:

which one of u bitches made this meme about me

Reposted fromreptileshinobi reptileshinobi viawildgirl wildgirl
15:28

October 04 2017

16:30
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milon razy smutniejszy od łez.
— (via deprywacja)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:29
Jak pytają co u mnie, to już nie odpowiadam. Za wiele razy usłyszałem “kurwa, przesadzasz”

empiryk

(via

empiryk

)

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:29
Jestem aspołeczną pizdą, dopóki się nie schleję, albo nie przyćpam. A najlepiej jak poczęstujesz mnie jednym, albo drugim. Bo na ogół nie lubię ludzi.
 [na trzeźwo]  [jesienne nastroje] [a za trzy dni 22, a ja dalej jestem pojebem, nie żeby wiek do czegoś zobowiązywał]
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl