Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
Reposted fromchocoway chocoway viagdziejestola gdziejestola
6394 2f22 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaszmay szmay
4433 2ecd 500
Reposted frommahidevran mahidevran viaszmay szmay
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viaszydera szydera
8002 5431
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabrzask brzask
6301 0ec8
Reposted fromdusix dusix viabrzask brzask
Tak długo opakowywałem się w milczenie, 
że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Müller "Huśtawka oddechu"
Reposted frombreakthesilence breakthesilence viaszydera szydera
0267 9495
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianikotyna nikotyna
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika.
— Kurt Vonnegut
7979 d996
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianikotyna nikotyna
9792 a4ef
Reposted fromyouuung youuung viaszydera szydera
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viaszydera szydera
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viaeternaljourney eternaljourney
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaeternaljourney eternaljourney
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
Reposted frombrokeninside brokeninside viamadadream madadream
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viamadadream madadream
4766 c472
Reposted fromcassieplacebo cassieplacebo viaczoo czoo
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje  bzdury na skalę masową.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl