Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2018

12:06
3376 b03e 500
12:06
12:04

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

12:03
5709 37ca 500
Reposted fromtfu tfu viapleassure pleassure

June 25 2018

17:06
9305 0e15 500
Reposted fromsweetbitter sweetbitter

June 24 2018

20:16
8436 4a76 500
Reposted frommrrru mrrru viahindsight hindsight
20:16
8434 dfce 500
Reposted frommrrru mrrru viahindsight hindsight
20:15
6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viacoeurdecaffe coeurdecaffe
20:14
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viagoodperspective goodperspective
20:10
0971 7cb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney

June 21 2018

17:36
Reposted fromshitty shitty viadiedrunk diedrunk
16:11
6427 b802 500
Reposted fromkrolowanocy krolowanocy viaszydera szydera
16:09
5897 bd99 500
Reposted fromkiffer kiffer viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:01
6288 4472
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaszydera szydera

June 13 2018

19:18
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna vianiiks niiks
19:17
5453 1632 500
Reposted fromnutt nutt vianiiks niiks

June 09 2018

21:45
2198 5fe6
21:34
7370 eaae
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viaMartwa13 Martwa13
21:34
9379 53ff
Reposted fromNajada Najada viaoskus oskus
21:11
0116 8510
Reposted fromels els viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl