Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2019

17:51
1812 184e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawildgirl wildgirl
17:47

August 29 2019

15:29
2657 7533
my life
Reposted fromdoedeer doedeer viaszydera szydera
15:25
6173 f53a 500

August 15 2019

18:50
2461 8752
Reposted fromnyaako nyaako viaonmelancholyhill onmelancholyhill
18:48
Nigdy nie lubiłam obchodzić urodzin i to się nie zmieniło. Wiadomo, nie jest to data zupełnie mi obojętna, ale nie przepadam za celebrowaniem jej w szczególny sposób. Po prostu czuję się bardziej szczególnie niż dzień wcześniej czy dzień później. Budzę się z presją, że muszę wyglądać trochę inaczej niż codziennie, dostaję masę życzeń, telefon jest gorący od rozmów.
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viapleassure pleassure
18:42
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
17:50
5640 72a5
Reposted fromGIFer GIFer viawildgirl wildgirl

May 12 2019

21:02
7456 5025 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viagrarzynka grarzynka
20:54

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"
20:53
7405 7a5d 500
Reposted fromgrobson grobson viatulipanowa tulipanowa
20:36
1510 7bfa 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaszydera szydera

May 02 2019

01:33
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
01:33
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viatulipanowa tulipanowa
01:01
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromSabela Sabela viaeternaljourney eternaljourney
01:00
3300 6526
00:59
6932 49e5

April 30 2019

00:39
0251 019a 500
Reposted fromTamahl Tamahl viacarmenluna carmenluna
00:28
4112 c991
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viashitsuri shitsuri
00:17
4557 3c75 500
Reposted fromnutt nutt vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl