Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

20:49
7295 3fcf
20:30
Reposted fromlugola lugola viaMakeMePurr MakeMePurr
20:26

March 09 2018

22:22
1402 a2e8
Reposted fromGIFer GIFer viatutus tutus
22:09
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacyanidesun cyanidesun
22:08
7100 6898 500
no jak to.
22:07
7551 9792
Reposted fromkostuchna kostuchna viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:19
2775 ba89 500

March 03 2018

11:48
Człowiek uwiel­bia uciekać, kiedy tyl­ko coś mu nie pasuje. Pakuje swo­je myśli, tęskno­ty, uczu­cia i rzeczy, wciąga płaszcz obojętności, i ucieka. Nieważne gdzie. By­le jak najdalej od tego, co nie poszło po je­go myśli.
— Danka Pałęga
Reposted frompasazerka pasazerka viawildgirl wildgirl
11:41
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty vianikotyna nikotyna
11:39
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viamymindneversleeps mymindneversleeps
11:39
10:55
8079 3a70 500
D.
Reposted fromnonecares nonecares viajointskurwysyn jointskurwysyn
10:51

February 25 2018

17:39
Reposted fromjasminum jasminum viakotfica kotfica
17:34
4996 fd93 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viabruja bruja
16:47

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viastormymind stormymind

February 22 2018

18:03
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viapsychoviolet psychoviolet
18:03
8582 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychoviolet psychoviolet
18:03
6308 631b 500

beigehalo:

Sand, under a 250x microscope

Reposted frommimikyu mimikyu viakreska-groteska kreska-groteska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl