Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

18:56
-Ciągle się uczę.
-Czego na przykład?
-Jak to czego. Kontaktów międzyludzkich. Ciągle się uczę, że ludzie to skurwysyny.
— Ela
Reposted fromwstydem wstydem viaeternaljourney eternaljourney
18:50
1689 511b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
18:36
6175 9fad 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera

August 30 2017

12:08
3292 036b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapleassure pleassure
11:42
11:42
7458 4135
Reposted fromBirdofParadise BirdofParadise viaszydera szydera

August 28 2017

14:02
heckifiknow
Reposted from8agienny 8agienny viaworst-case worst-case
13:54
5826 769c
Ach, Jeremi, czy jesteś już na dnie?
Reposted fromgracey gracey viagabunia gabunia
13:49
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viacrispybones crispybones
13:42
13:36
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viaeternaljourney eternaljourney
13:28
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.

August 27 2017

01:38
1430 6da5
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
01:34
Czasami deszcz był przyjemniejszy niż słońce. Niekiedy ból był bardziej satysfakcjonujący niż zdrowienie. I w pewnych przypadkach kawałki układanki były piękniejsze, gdy były porozrzucane.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
01:17
4754 0f87 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackenedsky blackenedsky
01:15
1830 85ce
Reposted fromlove-winter love-winter viaak123nw ak123nw
01:13
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viamyu myu
01:10
8263 90a0 500
Reposted fromkaiee kaiee viasputniksweetheart sputniksweetheart
01:09
9923 6dac
Reposted fromtfu tfu viadysforia dysforia
01:08
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl