Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

13:45

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer viaszydera szydera
13:44
8065 18cb 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
13:44
6645 385f
Reposted fromministerium ministerium viaszydera szydera

September 15 2017

11:52

September 14 2017

23:39
23:38
3969 8399 500
23:37
23:31
23:28
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaszydera szydera
23:26
Reposted frommadialene madialene viaszydera szydera
23:20
6954 5bd5 500
Peaky Blinders
Reposted fromVictorialies Victorialies viaszydera szydera
23:11
2348 9b6a 500
Reposted fromlostdaemon lostdaemon vianiiks niiks
23:10
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
23:03
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSsomething Ssomething
23:02
5149 7965

serious:

you > everything

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSsomething Ssomething
23:02
4295 fc88 500
Reposted fromkimik kimik viaszydera szydera
23:01
7376 c7ac 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viainsatiability insatiability
23:01
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
23:00
Inside every person you know, there’s a person you don’t.
— thw (via thehiddenwoman)
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapleassure pleassure
23:00
4189 1835
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl