Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

14:59
3690 342f 500
14:44
14:44
14:43
Znów mam wątpliwości co do siebie. 
Reposted fromhrafn hrafn viawishyouwerehere wishyouwerehere
14:43
9750 f005 500
BoJack Horseman, s06e15
Reposted frommovieguy movieguy viaimpressive impressive

February 01 2020

04:28

January 22 2020

00:59
00:51
Najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy uzmysławiasz sobie, jak bardzo wszystko nie jest okej. Jak bardzo okłamujesz sama siebie, jak bardzo nie chcesz widzieć tego co się dzieje w okół. Jak przekłamujesz wszystkie fakty i sprowadzasz je do wersji wygodnej... Żeby tylko nie bolało, żeby tylko nie myśleć. I ogarnia Cię niespotykana samotność, otępienie. Nie możesz z nikim o tym pogadać, nie możesz nawet wyjść na papierosa i o tym pomilczeć. Jesteś sam ze sobą i tym co zjada Cię od środka.
— wieczorne myśli, me myself and i
Reposted fromcountingme countingme viabanshe banshe
00:50
2886 82ad 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viabanshe banshe
00:49
4533 e279 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viabanshe banshe
00:36
00:31
00:28


The Dude
Reposted fromSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup
00:07
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawildgirl wildgirl

January 12 2020

18:11
0164 d913 500
Reposted fromdank dank viawildgirl wildgirl

January 11 2020

19:41
2522 52c8 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viathatwasntadream thatwasntadream

January 09 2020

18:08
5244 55b8 500
Reposted fromhrafn hrafn viacotarsky cotarsky
18:08
8340 6075 500

anamorphosis-and-isolate:

― The Falling (2014)
“Sometimes, I wonder who you see when you look at me.”

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacotarsky cotarsky
18:03
18:02
3003 2d3a
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl