Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

00:59
00:51
Najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy uzmysławiasz sobie, jak bardzo wszystko nie jest okej. Jak bardzo okłamujesz sama siebie, jak bardzo nie chcesz widzieć tego co się dzieje w okół. Jak przekłamujesz wszystkie fakty i sprowadzasz je do wersji wygodnej... Żeby tylko nie bolało, żeby tylko nie myśleć. I ogarnia Cię niespotykana samotność, otępienie. Nie możesz z nikim o tym pogadać, nie możesz nawet wyjść na papierosa i o tym pomilczeć. Jesteś sam ze sobą i tym co zjada Cię od środka.
— wieczorne myśli, me myself and i
Reposted fromcountingme countingme viabanshe banshe
00:50
2886 82ad 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viabanshe banshe
00:49
4533 e279 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viabanshe banshe
00:36
00:31
00:28


The Dude
Reposted fromSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup
00:07
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawildgirl wildgirl

January 12 2020

18:11
0164 d913 500
Reposted fromdank dank viawildgirl wildgirl

January 11 2020

19:41
2522 52c8 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viathatwasntadream thatwasntadream

January 09 2020

18:08
5244 55b8 500
Reposted fromhrafn hrafn viacotarsky cotarsky
18:08
8340 6075 500

anamorphosis-and-isolate:

― The Falling (2014)
“Sometimes, I wonder who you see when you look at me.”

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacotarsky cotarsky
18:03
18:02
3003 2d3a
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viahormeza hormeza
17:57
17:57
4171 eb12 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
17:56
7728 6fc2
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaponurykosiarz ponurykosiarz
17:56
2953 84ef 500
Reposted fromdeszcz deszcz vialithiumowa lithiumowa

January 08 2020

13:28
0879 3d47 500
Reposted fromjottos jottos viajudysza judysza
13:27
2332 112b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajanuschytrus januschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl